Så hanteras dina personuppgifter i samband med medborgarpanelen

Du har blivit inbjuden till Livsmedelsverkets medborgarpanel. På den här sidan beskriver vi hur dina personuppgifter hanteras.

Inbjudan till Livsmedelsverkets medborgarpanel

Du har fått ett brev och/eller ett SMS från Livsmedelsverket eftersom du har blivit inbjuden till att delta i vår medborgarpanel. Ditt namn och dina kontaktuppgifter har slumpmässigt tagits fram med hjälp av företaget Checkbiz AB. Totalt har 7000 personer bjudits in till medborgarpanelen.

Livsmedelsverket samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. I detta fall har vi behandlat dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6 p. 1 e.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Dina kontaktuppgifter kommer inte användas på något annat sätt än för att skicka inbjudan. Om du inte anmäler ditt intresse att delta raderas alla personuppgifter senast den 28 februari 2023. Om du anmäler ditt intresse sparar vi de personuppgifter vi behöver för att bjuda in till medborgarpanelen.

Anmälan till medborgarpanelen

Om du vill delta i panelen anmäler du ditt intresse. Av de som anmäler sig lottas 70 personer till en plats i panelen. I anmälan får du svara på några frågor och lämna personuppgifter. Dessa personuppgifter behövs för att Livsmedelsverket ska kunna genomföra lottningen, förbereda medborgarpanelens möten och kommunicera med dig.

De uppgifter som samlas in är:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter som e-postadress eller telefonnummer
  • Kön
  • Utbildning
  • Typ av sysselsättning
  • Familjesituation
  • Typ av kommun där du bor
  • Behov av stöd för att delta på grund av funktionsvariation
  • Behov av tolk för att delta

I samband med att du fyller i anmälningsformuläret får du ge ditt samtycke. Samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna sparas tills medborgarpanelen är slut. Efter det raderas uppgifterna. För att kunna utvärdera projektet sparas anonymiserade uppgifter.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Livsmedelsverket. Livsmedelsverket använder sig av personuppgiftsbiträdet Digidem Lab för behandlingen av personuppgifter. All behandling sker på servrar inom EU. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse, att vi begränsar behandlingen, att göra invändningar, att begära överföring eller att vi raderar dina uppgifter. Det gör du enklast genom att skicka ett mail.
medborgarpanel@slv.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast granskad 2023-01-23