FörRätt - kommunala digitala tjänster för omklassning och registrering av livsmedelsverksamheter

Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs 2024. Inför detta ska e-tjänster som gör det enkelt för livsmedelsföretag att lämna uppgifter till sina kommuner finnas på plats. Införandet av e-tjänsten startar januari 2023. E-tjänsten för att lämna uppgifter ska vara enhetlig och oberoende av vilken kommun det gäller, samt enkel att ansluta sin kommun till. 

Livsmedelsverket och Tillväxtverket leder arbetet som i sig innebär ett nära samarbete med en rad intressenter – främst kommuner och leverantörer av IT-system. Livsmedelsverket har tagit fram kravspecifikationen i samarbete med ett 30-tal kommuner i arbetsgrupp och referensgrupp.

Livsmedelsverket och Tillväxtverket har i uppdrag att

 • förenkla för företag i hela  livsmedelskedjan genom utveckling av verksamt.se
 • underlätta för företag genom att verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll.

Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs från och med 2024, men med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna ska klassa om befintliga verksamheter.

Modellen innebär att samtliga verksamhetssystem i kommunerna behöver anpassas under 2022, och att nya uppgifter behöver samlas in om de livsmedelsföretag som redan är registrerade under 2023. Den första versionen av e-tjänsten kommer att vara ett stöd för att klassa om den befintliga verksamheten (omklassningstjänst). Under 2023 tillkommer en e-tjänst för registrering för nya företag.

Bred samverkan

För att lyckas med utvecklingen av en digital tjänst krävs ett nära samarbete mellan Livsmedelsverket, Tillväxtverket, kommunala kontrollmyndigheter, systemleverantörer och e-tjänsteplattformsleverantörer.

Varför gemensam standard för e-tjänsten

E-tjänst enligt en nationell standard och ny modell för riskklassning ger förutsättningar för att öka digitaliseringen i kontrollen.

Detta gynnar kommunerna genom

 • snabbare och effektivare handläggningsprocesser och därmed minskade kostnader kostnader när information från e-tjänsten direkt kan skapa ärenden i verksamhetssystemen
 • besparing av resurser eftersom kommuner från start slipper utveckla eget material i form av e-tjänst
 • enhetlighet mellan kommuner vilket underlättar samarbete mellan kommuner och för livsmedelsföretag
 • att på sikt underlätta för kommunerna att uppfylla EU kraven inom SDG (Single Digital Gateway).

Tjänsten specificeras centralt men realiseras lokalt hos kommuner. Det betyder att varje kommun har en egen e-tjänst och integration som byggts enligt samma mall som FörRätt-projektet specificerat. Tjänsten och specifikationen sprids via e-tjänsteplattformar och behöver kopplas ihop med aktuella verksamhetssystem i kommunen via API:er.

Projektet använder sig av nationell digital infrastruktur. Arbetet sker i dialog med Myndigheten för digitalförvaltning (DIGG) och Bolagsverket. 

Ingångar till tjänsten för företagaren och kommunen

Det ska finnas flera ingångar för företag till den nya tjänsten. För omklassningstjänsten är ingången via kommunen. För registreringstjänsten är en  ingång verksamt.se där ovana företagare får hjälp att starta företag och en  annan är via kommunen. .

Att tjänsten placeras lokalt innebär att kommunen fortsatt äger informationen om sina anläggningar, deras riskklassning och den primära kommunikationen med dessa. Inför 2023 och den nya omklassningstjänsten måste kommunen kommunicera med sina egna livsmedelsföretag om denna nya möjlighet att lämna in uppgifter och hänvisa till sin specifika e-tjänst. Livsmedelsföretagaren kan logga in och via Bolagsverkets tjänst (SSBTGU) få förifylld information om sitt företag.

Om personal (exempelvis handläggare eller kökschef) vill logga in och riskklassa sin anläggning är det helt ok, och upp till varje kommun att lösa autentiseringsfrågan för sin personal.

Målbild - omklassning och registrering

Projektet genomförs i 2 faser – en första inför omklassningen av alla livsmedelsanläggningar under 2023 och en slutlig som även inkluderar registreringar av livsmedelsanläggningar samt ändringar i befintlig ny riskklassning.

Målet är att 100 kommuner har e-tjänsten på plats under första halvåret av 2023.

Beskrivning av e-tjänsteflödet (Målbild 2024):

 1. Livsmedelsföretagaren kan välja två vägar att starta e-tjänsten:
  - Via verksamt.se och få guidestöd för att identifiera sin process med olika tillstånd.
  - Starta direkt på kommunens hemsida för att anmäla eller omklassa sin verksamhet.
 2. Nationellt framtagna texter ger information till företagaren om livsmedelslagstiftningen och vad den innebär. Informationen finns både på kommunens hemsida och på verksamt.se.
 3. En standard för e-tjänst tas fram gemensamt i samverkan mellan kommuner,  Livsmedelsverket och Tillväxtverket i regelbundna arbetsgruppsmöten. .
 4. E-tjänsten bygger vidare på  de tekniska specifikationer från Livsmedelsverket som systemleverantörerna implementerar för den nya riskklassningsmodellen.
 5. E-tjänsten användartestas med företagare för att säkerställa att den är lätt att använda.
 6. E-tjänsten stäms av med systemleverantörer för att säkerställa att den är utformad så att den kan skapa ärenden i verksamhetssystemen.
 7. För e-tjänsten tas informationsutbytesmodeller och informationsutbytesformat fram för att säkerställa att rätt förutsättningar för ett digitalt flöde tas fram av systemleverantörerna.
 8. I samverkan med systemleverantörer tas ett integrationsflöde fram och rätt nivå på normering av integrationer beslutas.
 9. Integrationslösningarna och den kompletta e-tjänsten testas och verifieras i ett antal kommuner och verksamhetssystem.
 10. Livsmedelsföretagaren kan få återkoppling på sin anmälan på flera olika sätt: 
  - Notifieringar via SMS, e-post och i kundhändelser på verksamt.se
  - Publicering av t ex beslut och dokument/bevis om registrering, kan ske genom meddelande via digital post samt meddelande på kommunens mina sidor

Deltagare i projektet

Projektet utvecklar inte produkter, utan stöttar kommunerna att realisera där de befinner sig.

Alla 290 kommuner har blivit inbjudna till informationsmöte januari 2022 och får regelbundet allmän information om hur projektets fortlöper, både via denna projektsida och digitalt informationsmöte under hösten 2022.
Omkring 40 kommuner har erbjudit sig att vara med i arbetsgrupp eller referensgrupp.

De leverantörer av verksamhetssystem eller e-tjänsteplattformar som kommuner i punkt 2 pekat ut inkluderas i våra gemensamma möten.
De leverantörer som är på Bolagsverkets lista över SSBTGU-anslutningar informeras om projektet, och inkluderas om någon kommun pekar ut dem.

Alla leverantörer som tackat ja i punkt 3 och punkt 4 får allmän information om projektet och får inbjudan till gemensamma kravspecifikationsmöten.

Projektet utvecklar och testar bara en handfull kombinationer av verksamhetssystem och e-tjänsteplattformar som blir referens-e-tjänster för alla. Det viktigaste är att samma informationsutbyte fungerar i flera olika kombinationer. Referens e-tjänsterna ska var tillgängliga i öppna etablerade communities och Livsmedelsverket står för den övergripande förvaltningen. Kommuner är välkomna att höra av sig och anmäla sig frivilliga till olika delar av arbetet.

Alla anslutna kommuner kommer listas på denna sida med sina respektive system för att underlätta för nya kommuner att ansluta sig.

Kommunerna som ingår i arbetsgruppen är Göteborg, Huddinge, Karlskrona, Mora/Orsa, Norrköping, Sundsvall, Västerås och Örebro.

Kommunerna som ingår i referensgruppen är Eda, Hallstahammar, Halmstad, Helsingborg, Härnösand, Kalmar, Kramfors, Kristinehamn, Kungsbacka, Lidingö, Lund, Malmö, Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad Töreboda Gullspång, Miljönämnden Östra Skaraborg (Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro) Nacka, Nyköping, Nässjö, Osby, Sigtuna, Skurup, Sollefteå, Solna, Stockholm, Svenljunga, Söderåsens miljöförbund (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga), Timrå, Ulricehamn, Upplands Bro, Vingåker, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd Hofors Ockelbo Sandviken​ och Växjö

Leverantörer som ingår i projektet är EDP (Vision), Nordic Peak (OpenE), Prosona (Castor), Selfpoint (Selfpoint e-tjänsteplattform), Sokigo (Ecos, Abou och Minutmiljö) och Solarplexus (Lex). 

Kravspecifikationer gemensamt framtagna

Dokumenten nedan är framtagna i en i version 0.9 och är tillgängliga vid förfrågan. De kommer publiceras i version 1.0 tidig höst.

 • Processmodell
 • Gränssnittspecifikation
 • Kodverk över riskklassningen med klarspråkstexter
 • Informationsspecifikation

Vanliga frågor

Vanliga frågor från kommuner:

 1. Hur vet jag vilka testkommunerna är för min kombination av leverantörer?
  Det är leverantörerna som väljer ut sina testkommuner och Livsmedelsverket har en lista på dessa vid förfrågan.
 2. Om min kommun vill vara delaktig i testandet (alfa eller beta), hur ska jag gå till väga?
  Kontakta oss så kan vi ge er kontaktuppgifter till era specifika leverantörer.
 3. Hur ser tidplanen ut för hösten? (övergripande)
  Utveckling pågår parallellt av nya riskklassningen i verksamhetssystem och e-tjänsten. Tester kommer att bli aktuella främst under sista kvartalet. API:er kommer vara tillgängliga för testkommuner under hösten
 4. Hur säkerställer jag att min kommun får access till API:et?
  API:erna kommer levereras i samband med kommande version av hela verksamhets-systemet.
 5. Hur säkerställer jag att min kommun utvecklar e-tjänsten?
  För att utveckla e-tjänsten krävs en kombination av e-tjänstesystem och API och integreringsarbete mellan dessa. Involvera kommunens IT-avdelning då integrationer kan vara väldigt kommun-specifika. Kontakta oss om ni behöver mera information.
 6. När kan min kommun ”få”/”ansluta till” API:et respektive e-tjänsten?
  Från nästa version av verksamhetssystemet (november-tidig vår) är API:et tillgängligt. Kompletta e-tjänsten är beroende av både API, e-tjänsteleverantörer och eget integrationsarbete.

Kontaktinformation

Film som visar en version av e-tjänsten.

Projekt

Senast granskad 2022-07-06