Kemisk teknik istället för försöksdjur vid toxinkontroll

Forskare som arbetar med pipett och laboratorieglas

Projektets syfte är att användningen av försöksdjur fullt ut ska kunna ersättas med kemiska analysmetoder när man testar att musslor och ostron är fria från farliga toxiner. Projektet finansieras genom forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR).

Varför behövs projektet?

Inom den europeiska regleringen och kontrollen av marina biotoxiner i tvåskaliga blötdjur (till exempel musslor och ostron) används fortfarande ibland en metod där man prövar giftigheten genom att injicera koncentrerade extrakt i levande möss, så kallad Mouse Bioassay (MBA) .

Testningen är avgörande för konsumenternas säkerhet eftersom vissa av dessa gifter, t.ex. PSP-toxiner (paralytic shellfish poisoning toxins) kan orsaka allvarlig förgiftning som i vissa fall kan leda till paralys av andningsmuskulaturen med dödlig utgång.

Två alternativa kemiska metoder baserade på LC-FLD har godkänts för offentlig kontroll, men jämfört med MBA är de långsamma, arbetskrävande, dyra och saknar förmåga att upptäcka nya toxiner. Därför är användningen av MBA fortfarande ett alternativ för analys av PSP-toxiner i offentlig kontroll av skaldjur i vissa länder, dock inte i Sverige.

För att kunna ersätta MBA-metoden krävs snabbare och mindre arbetsintensiva metoder än nuvarande LC-FLD-metoder. Risken för uppkomst av nya toxiner måste också hanteras.

Uppläggning och genomförande

Livsmedelsverket har utvecklat en kvantitativ metod baserat på HILIC LC-MS/MS som är användbar för offentlig kontroll av PSP-toxiner i Europa. Vi utvärderar snabb-tester som kan användas för screening i produktionsområden av musslor där toxinprofiler är stabila.

Vi utvecklar även en högupplösande metod, HILIC HRMS, för screening av uppkommande, tidigare okända toxiner i svenska vatten eftersom denna teknik kan ge information om identitet och struktur av toxiner, vilket inte är möjligt att göra med de riktade analysmetoderna.

Hur används resultaten?

Projektens vetenskapliga spetskompetens och maximal effekt på lagstiftningen har kunnat uppnås genom samarbeten som inrättats mellan de nationella referenslaboratorierna (NRL) för marina biotoxiner i Sverige och Danmark samt med det Europeiska Referenslaboratoriet för marina biotoxiner (EURLMB).

Kristina Granelli

Avdelningschef, Kemiavdelningen
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Projekt

Senast granskad 2022-03-08