Kadmium och andra metaller – utökade analyser

Närbild på nyskördade potatisar

I projektet  "Utökade analyser av spannmålsprodukter, potatis och rotfrukter" analyserar Livsmedelsverket kadmium och andra grundämnen som till exempel bly, nickel, arsenik, koppar och järn.

Projekt för utökad provtagning

Den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) bedömer att delar av den europeiska befolkningen (inkluderat den svenska) i dag får i sig mer kadmium än vad som är hälsosamt. Det vill säga, vi får i oss mer kadmium än det så kallade tolerabla veckointaget (TWI). TWI är den mängd man kan få i sig varje vecka hela livet utan risk för hälsan. Extra känsliga för kadmium är gravida, nyfödda, barn, personer med järnbrist, diabetiker och personer med njursjukdomar.

I och med det här projektet utökas Livsmedelsverkets provtagning för kadmium med 100 prover per år. Detta för att bättre kunna följa utvecklingen av halten kadmium i olika livsmedel. I proverna analyseras även andra metaller/ämnen, både oönskade och nyttiga. Några exempel är bly, arsenik, nickel, koppar och järn.

Vad används analysresultaten till?

Analysresultaten används i flera olika sammanhang för att

  • följa trender av kadmiumhalter i våra traditionella livsmedel. Till exempel vete och potatis. Sjunker halterna? Eller ökar dom?
  • ta fram kunskap om "nya" livsmedel på den svenska marknaden. Till exempel quinoa, chiafrön, livsmedel baserade på alger/tång med flera.
  • förbättra beräkningar om hur mycket kadmium vi får i oss (förbättrade intagsberäkningar).
  • kunna påverka diskussioner rörande EUs gränsvärden för kadmium.
  • kunna föra en dialog med berörda branscher för att tillsammans verka för lägre halter av kadmium i livsmedlen.

Insamling av prover

Fokus i provtagningen är de livsmedel som bidrar mycket till vårt intag av kadmium. Exempel är bröd, pasta, ris, potatis, rotfrukter och vissa grönsaker. Viktigast att analysera är blandade produkter, exempelvis bröd och pasta, som vanligtvis inte analyseras i Livsmedelsverkets kontrollprogram.

Insamlingen av prover görs i vanliga livsmedelsbutiker på samma sätt som en konsument handlar. Både kända och mindre kända varumärken provtas.

Joakim Engman

Enhetschef, Enheten för naturliga gifter och metaller
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Projekt

Senast granskad 2023-06-07