Antibiotikaresistens - TFAMR

Fokus för arbetet i TFAMR är att livsmedel i internationell handel som kommer från livsmedelsproducerande djur, inklusive vattenbruk ska vara säkra och inte sprida resistenta bakterier eller bidra till spridningen av resistensgener.

Fokus för arbetet i TFAMR är att livsmedel i internationell handel som kommer från livsmedelsproducerande djur, inklusive vattenbruk ska vara säkra och inte sprida resistenta bakterier eller bidra till spridningen av resistensgener. För detta behövs internationellt utarbetade och överenskomna metoder för riskvärdering och riskhantering. I arbetet ska man också försöka göra en bedömning av risken för ökning av antibiotikaresistens hos djur och människor till följd av användningen av antimikrobiella substanser inom olika områden, såsom för djur, för växtskydd och i livsmedelsproduktion.

En vägledning ska utvecklas som bygger på vetenskap och följer Codex riskanalysprinciper. Mycket arbete har redan tidigare gjorts nationellt och regionalt, samt i internationella organisationer som OIE, WHO och FAO och detta arbete ska vägas in.

Task force

En så kallad Task force har samma status i Codexsystemet som en kommitté. Den har däremot begränsat mandat och en begränsad tid för sitt arbete. 

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2022-11-09