Remiss - Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och ändring av LIVSFS 2008:13 Dnr 2020/00702

Svar senast den 1 februari 2022

Remiss med svarstid 1 februari 2022

Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten och ändring av LIVSFS 2008:13

Remisser utgångna 2022

Senast granskad 2022-09-19