Remiss - Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för "Hälsingeostkaka" enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2021/02455

Synpunkter senast 8 juni 2022

Remisser utgångna 2022

Senast granskad 2022-04-27