Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för "Filmjölk" enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2021/02518

Synpunkter senast 19 april 2022

Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för "Filmjölk" enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012

Produktspecifikation - "Filmjölk"

Remisser utgångna 2022

Senast granskad 2022-03-17