Remiss - Nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Dnr 2021/02501

Svar senast den 31 december 2021

Se även Livsmedelsverkets remiss - förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll, dnr 2020/01137

Remisser utgångna 2021

Senast granskad 2021-10-15