Remiss - Livsmedelsverkets förslag att upphöra med kontrollprogrammet för radioaktivt cesium i ren efter katastrofen i Tjernobyl Dnr 2020/04523

Svar senast 31 januari.

Remisser utgångna 2021

Senast granskad 2021-01-05