Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för "Vit färsksaltad Östgötagurka" enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2021/02207

Synpunkter senast 30 september 2021

Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för Vit färsksaltad Östgötagurka

Produktspecifikation - Vit färsksaltad Östgötagurka

Remisser utgångna 2021

Senast granskad 2021-09-01