Öppet samråd - Beredskapshandbok för offentliga måltider

Livsmedelsverket bjuder in till öppet samråd där måltidschefer och andra berörda kan lämna synpunkter och reflektioner på utkast till kommande Beredskapshandbok för offentliga måltider.

Förmågan att kunna tillaga och servera måltider inom vård, skola och omsorg är en viktig del av ett fungerande samhälle. Därför måste det fungera även vid kris.

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en handbok för beredskapsplanering inom offentliga måltider. Boken ska vara ett konkret stöd för beredskapsarbetet på lokal och regional nivå.

Ett första utkast är klart. För att boken ska bli så bra som möjligt behövdes fler ögon. Därför bjöd Livsmedelsverket in till samråd där måltidschefer och andra berörda kan lämna synpunkter och reflektioner på innehållet.

Eftersom remissversionen till del nu är omarbetad så är den borttagen för att undvika gamla versioner i omlopp.

Bra att veta inför läsningen

  • Handboken är i huvudsak framtagen för ansvarig/ansvariga för måltider inom offentlig verksamhet, men den kan läsas och användas även av andra.
  • Innehållet baseras på de behov och erfarenheter som framkommit vid samtal med måltidsansvariga, beredskapsansvariga samt andra relevanta aktörer, i hela landet.
  • Detta är ett utkast. Illustrationer, checklistor och mallar saknas i utkastet - de kommer att tas fram senare när vi bestämt innehållet. Detsamma gäller korskopplingar mellan kapitel och länkar till andra relevanta dokument eller webbsidor.

Såhär ger du din feedback

  • Läs igenom utkastet.
  • Svara på de frågor som du vill och kan. Du kan välja att svara på bara några kapitel eller alla.
  • Läs och kommentera gärna innehållet ihop med andra som du ska arbeta med eller som ansvarar för beredskapsplanering inom din organisation.

Du kan både kommentera hur du upplever boken i sin helhet och ge kommentarer på specifika kapitel. Om du inte hinner svara på allt vid ett och samma tillfälle kan du pausa och fortsätta svara senare.

 

Remisser utgångna 2021

Senast granskad 2021-10-29