Remiss - Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Dnr 2018/02027

Svar senast den 22 april 2020

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott och införande av nationella regler om maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott

Efter att ha tagit hänsyn till remissvaren har Livsmedelsverket tagit fram ett förslag till föreskrifter med maxvärden för två ämnen, D-vitamin och jod.

Föreskriftsförslaget har notifierats till EU-kommissionen och först efter den processen kan Livsmedelsverket fatta beslut. Den processen tar normalt tre månader.

Enligt förslaget börjar reglerna om maxgränser gälla den 1 januari 2024. Övriga delar av föreskrifterna börjar gälla då beslut fattas, vilket vi räknar med sker under 2022.

Läs mer i pressmeddelande och företagsnyhet:

Remisser utgångna 2020

Senast granskad 2022-04-20