Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för "Vindelnrökt skinka" enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2019/04487

Svar senast 1 juni 2020

Remisser utgångna 2020

Senast granskad 2020-05-08