Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för "Skedvi Bröd Original/Skedvi Bröd Extragräddat" enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2019/01827

Svar senast 25 maj 2020.

Remisser utgångna 2020

Senast granskad 2020-04-29