Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige.

Myndigheterna ska gemensamt redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 januari 2024. Delredovisningar ska ske den 30 september 2021 och den 31 januari 2023.

Delrapportering av uppdrag

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-10-02