Uppdrag att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som bör omfattas av hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för de sjukvårdsprodukter som bör omfattas av försörjningsberedskapen på hälso- och sjukvårdsområdet. Socialstyrelsen ska göra det i samverkan med Livsmedelsverket och flera andra myndigheter.

I uppdraget ingår att 

  • Identifiera vilka sjukvårdsprodukter som behöver finnas i lager för att sjukvårdspersonalen ska kunna erbjuda sådan vård som behöv vid kris, höjd beredskap eller krig
  • Lämna förslag på sådana sjukvårdsprodukter som bör lagerhållas i statliga säkerhetslager
  • Identifiera vilka sjukvårdsprodukter som anses vara särskilt viktiga att säkerställa produktion för vid kris, höjd beredskap eller krig

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2022-12-07