Uppdrag att genomföra åtgärder för ett minskat saltintag och ett minskat intag av energitäta näringsfattiga livsmedel

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att under 2020-2023 undersöka och skapa förutsättningar for en överenskommelse i livsmedelsbranschen om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, samt att ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska. I uppdraget ingår att främja en sådan överenskommelse och följa upp effekterna.

Delredovisningar av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 februari 2021, 2022 och 2023. Livsmedelsverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 februari 2024.

Delrapportering av uppdrag

 

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-02-14