Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har fått ett regeringsuppdrag att bygga upp Sveriges livsmedelsberedskap. Detta kan inte göras utan näringslivet, som står för den faktiska livsmedelsförsörjningen. Ett av myndigheternas uppdrag är att skapa ökade förutsättningarna att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation.

Arbetet inom det här regeringsuppdraget startar i mars 2022 och är ett arbete som måste göras tillsammans av alla aktörer inom livsmedelskedjan. Innan december 2023 ska det finnas en grupp bestående av företag, branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer med stor betydelse för livsmedelsförsörjningen, vilka har förmåga att se annalkande flödesstörningar som hotar konsumenternas tillgång till mat.

Målet är att gruppen ska kunna hantera den här typen av störningar med hjälp av förberedda handlingsalternativ, inom den egna organisationen, inom branschen, eller tillsammans med hela gruppen. På det sättet finns det en beredskap att  snabbt starta upp åtgärdsarbete och därmed stärka företagens och samhällets robusthet vid en allvarlig bristsituation.


Kontakt: Lena Lind, beredskapshandläggare lena.lind@slv.se, 018-265 58 38

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2021-12-23