Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till Europeiska kommissionen om nationella bestämmelser om obligatorisk ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll.

Uppdraget ska redovisas till regeringen
(Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll

Redovisning av uppdrag

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2021-06-30