Uppdrag angående mat och måltider som fallprevention

Regeringen har gett Livsmedelsverket ett uppdrag angående mat och måltider som fallprevention

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 mars 2020. Delredovisning ska ske 14 september 2018 och 29 maj 2019.

Under 2020 fick Livsmedelsverket ett tilläggsuppdrag genom Socialstyrelsens regleringbrev för 2020. 

Delrapportering av uppdrag

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-03-17