Nationell samordning av dricksvattenfrågor

Livsmedelsverket får i uppdrag att ansvara för nationell samordning av dricksvattenfrågor.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 oktober 2020.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Livsmedelsverket

Redovisning av uppdrag

 

 

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-07