Små dricksvattenanläggningar

Information om regler för dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

I den här broschyren hittar du information om vilka regler som gäller om du är producent eller tillhandahållare av dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet. Broschyren riktar sig till dig som t.ex. driver ett livsmedelsföretag, en camping eller hyr ut bostäder med eget vatten och som försörjer färre än 50 personer med dricksvatten eller tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn. Broschyren riktar sig inte till enskilda hushåll med egen vattentäkt.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Broschyr/Folder
Ämne
Dricksvatten - Stöd till företag
Utgivningsår
2018
Antal sidor
12