Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdet 2022

Normalt fungerar livsmedelsförsörjningen alldeles utmärkt. Det finns dock hot som kan påverka denna så viktiga funktion. Det finns synliga hot som är lätta att greppa, men det finns också osynliga hot som vi normalt inte kommer i kontakt med. Både coronapandemin och Rysslands krig i Ukraina har tydliggjort svagheter i hur vårt samhälle fungerar i kris.

2021 samarbetade Livsmedelsverket med Försvarshögskolan för att ta fram en sammanfattande bild av hur hoten mot livsmedelsförsörjningen ser ut. Öppen information från MSB, FRA, SÄPO och MUST användes för sammanfattningen. Detta samarbete har fortsatt och resulterat i foldern ”Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdet 2022”.

 

Publikation

Läs publikation
Framsidan på en broschyr som heter Hotbilden mot dricksvattens- och livsmedelsområdet

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Ämne
Krisberedskap - Dricksvatten - Broschyrer & foldrar
Utgivningsår
2022
Antal sidor
12