2013 nr 20 - Mikrobiologiska dricksvattenrisker - Behovsanalys för svensk dricksvattenförsörjning

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Dricksvatten - Smittskydd och hygien
Utgivningsår
2013