Fallstudie Brand i livsmedelsindustri Mixum AB

Livsmedelsverket vill uppmärksamma företag i livsmedelsbranschen på värdet av att ha tänkt till innan en olycka händer. Att tänka innan och planera för ”det värsta som kan hända oss” kan vara skillnaden mellan en incident och en avgörande katastrof. 

I planeringen ingår förebyggande åtgärder och försäkringsfrågor men också planer och åtgärder för hur företaget snabbt ska komma igång igen – kontinuitetsplaner.
Mixum AB dabbades av en brand som på en natt utplånade hela
företagsbyggnaden. Fallstudien rymmer goda råd som många kan ha nytta av.

Publikation

Läs publikation
Framsida på fallstudie om brand i Mixum AB

Detaljerad information

Författare
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Krisberedskap
Utgivningsår
1