Wrångebäcksost får skyddad ursprungsbeteckning

2022-05-13

Sverige har fått ytterligare ett livsmedel med skyddad ursprungsbeteckning - Wrångebäcksost. Att osten registreras med skyddad ursprungsbeteckning innebär att den måste tillverkas enligt beslutade bestämmelser och inom området som traditionellt benämns Guldkroken, runt Hjo vid Vätterns västra strand.

Det är EU-kommissionen som har beslutat att skydda produkten Wrångebäcksost genom EU:s kvalitetssystem för skyddade beteckningar.  

– Registreringen är ett viktigt bevis för produktens kvalitet och för ett produktnamn som garanterar produktens ursprung och egenskaper. Nu har producenter möjlighet att anmäla produkter som tillverkas enligt bestämmelserna, säger Jan Sjögren, avdelningschef på Livsmedelsverket.

Producenter av livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat av EU, antingen som Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), eller som Skyddad geografisk beteckning (SGB).

Livsmedelsverket handlägger ansökningar för skyddade EU-beteckningar och är den myndighet som lämnar in ansökan till EU.

Svenska produkter som har skyddad EU-beteckning 

Wrångebäcksost (SUB)
Vänerlöjrom (SUB)
Värmländskt skrädmjöl (SGB)
Kalix löjrom (SUB)
Upplandskubb (SUB)
Bruna bönor från Öland (SGB)
Sveciaost (SGB)
Hånnlamb, kött från gutefår (SUB)
Skånsk spettkaka (SGB)
Svensk Vodka (SGB)
Svensk Punsch (SGB)
Svensk Akvavit (SGB)

Fler produkter står på tur

I nuläget finns fler produkter inlämnade till kommissionen för godkännande. Dessutom har ett antal ansökningar lämnats in hos Livsmedelsverket för en första bedömning.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40