Vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt

2021-12-21

Ny undersökning visar att det är vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt. Majoriteten av campylobacterbakterierna från patienter som smittats utomlands var resistenta mot antibiotikagrupper som är viktiga i sjukvården. Men inga bakterier från kött eller från patienter var resistenta mot den antibiotikagrupp som är förstahandsvalet vid behandling av svåra campylobacterinfektioner.

Antibiotikaresistenta bakterier, alltså bakterier som antibiotika inte rår på, är ett av de största hoten mot folkhälsan. Ju mer antibiotika som används, desto större är också risken för fler antibiotikaresistenta bakterier.

Campylobacter är den absolut vanligaste bakteriella tarmsmittan i EU. Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har undersökt hur vanligt det är att campylobacter från kycklingkött i butik och hos patienter är antibiotikaresistenta.

Mindre antibiotikaresistens i Sverige än i andra länder

85 procent av campylobacter från svenskt kycklingkött och 58 procent av campylobacter från utländskt kött var inte resistenta mot medicinskt viktiga antibiotikagrupper.

76 procent av de personer som smittats i Sverige hade campylobacter som inte var resistenta mot dessa antibiotika och av de som smittats utomlands hade 21 procent campylobacter som inte var resistenta.

- I Sverige har vi generellt lägre användning av antibiotika både till människor och livsmedelsproducerande djur jämfört med andra länder. Det kan vara en förklaring till skillnaderna i resultaten mellan svenskt och utländskt, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket

Ingen resistens mot den viktigaste antibiotikagruppen

Resultatet visar också att inga bakterier var resistenta mot antibiotikagruppen makrolider som numera är förstahandsvalet i Sverige för campylobacterinfektioner som behöver behandlas med antibiotika.

Kökshygien och genomstekning alltid viktigt

Oavsett om campylobacterbakterierna är resistenta mot antibiotika eller inte kan de orsaka sjukdom. Antibiotikaresistensen påverkar bara hur motståndskraftig bakterien är vid eventuell antibiotikabehandling. Eftersom kyckling ofta innehåller campylobacter är det viktigt att vara noga med hygienen. Det gäller oavsett var köttet kommer ifrån.

- Genomstek alltid kycklingkött och var noga med hygien i köket. Det minskar risken att bli sjuk av maten, och bidrar samtidigt till att bromsa spridningen av resistenta bakterier, säger Mats Lindblad

Undersökningen

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har undersökt hur vanligt det är att campylobacter från kycklingkött i butik och hos patienter är antibiotikaresistenta. Undersökningen gjordes genom att analysera bakteriernas arvsmassa. Även om campylobacterinfektioner sällan behandlas med antibiotika är det viktigt att följa kunskapsläget och ha en uppdaterad metodik för att kunna sätta in rätt åtgärder i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier.