Nyheter

Välkommen att tycka till om närings- och hälsopåståenden på livsmedel

2017-04-03

Alla intresserade EU-medborgare är välkomna att fram till den 1 juni 2017 ge sin syn på närings- och hälsopåståenden på livsmedel. Enkäten gäller också användningen av växtbaserade ämnen i mat och görs som en del av en utvärdering av reglerna för närings- och hälsopåståenden.

Det är frivilligt att märka produkter med närings- och hälsopåståenden, men det finns regler för vilka påståenden som får användas och hur man får använda dem. Påståendena måste ha vetenskaplig grund, vara godkända av EU och formuleras på ett visst sätt. Reglerna finns för att konsumenterna inte ska bli vilseledda.

Några exempel på godkända påståenden som kan finnas på livsmedel:

  • Näringspåståenden: "låg fetthalt", "högt proteininnehåll" och "innehåller järn".
  • Hälsopåståenden: "folat bidrar till vävnadstillväxt hos gravida", "selen bidrar till immunsystemets normala funktion" och "riboflavin bidrar till att minska trötthet och utmattning".

Effektiva och lätta att förstå?

Genom enkäten vill EU-kommissionen ta reda på hur medborgarna uppfattar produkter med närings- och hälsopåståenden; hur lätta påståendena är att förstå och om konsumenter uppfattar produkterna som hälsosamma. Resultaten kommer att ingå i en pågående utvärdering gällande hur effektivt de gemensamma EU-reglerna skyddar konsumenterna från vilseledande påståenden och hur relevanta och samstämmiga reglerna är.

Dina svar är viktiga! Vill du delta i undersökningen ska du svara på webbenkäten nedan.

Mer om närings- och hälsopåståenden

Ytterligare information för journalister
Livsmedelsverkets pressjour: 018-17 53 40