Tyck till angående livsmedelsmärkning

2021-01-19

EU ser över reglerna för hur mat ska märkas i framtiden. Det handlar exempelvis om näringsinnehåll, bäst-före-datum och ursprungsmärkning. Fram till 3 februari finns möjlighet för alla att gå in och lämna synpunkter direkt till EU-kommissionen på framtagna alternativ.

EU-kommissionen har inlett ett arbete med att se över livsmedelsmärkningen inom EU. Arbetet är en del av den större strategin ”Från jord till bord”, som publicerades våren 2020.

Det är ännu tidigt i processen och EU-kommissionen har tagit fram ett antal alternativ som man vill få synpunkter på, inte minst från allmänheten.

– Vi vet att frågor om livsmedelsmärkning intresserar många, så vi vill passa på att uppmärksamma alla på möjligheten att gå in och göra sin röst hörd, säger Veronica Öhrvik, livsmedelsagronom på Livsmedelsverket.

Livsmedelsinformation och näringsprofiler

EU-kommissionens alternativ rör olika delar av märkningen. Dels handlar det om att bestämma något som kallas för näringsprofiler för olika livsmedel. Näringsprofiler innebär gränser för hur mycket av vissa näringsämnen (exempelvis socker och salt) som ett livsmedel får innehålla för att man ska få göra något slags hälsopåstående om livsmedlet i fråga.

Dels handlar det om olika slags livsmedelsinformation till konsumenterna, som ska hjälpa den som handlar att göra mer hälsosamma och hållbara matval och dessutom minska matsvinnet. Sådan livsmedelsinformation kan exempelvis vara märkning med näringsvärden på framsidan av ett livsmedel. Idag finns flera olika varianter på symboler som kan användas, ett exempel är den nordiska märkningen Nyckelhålet som pekar ut vilka livsmedel som är nyttigare alternativ.

Det kan också handla om utökade krav på ursprungsmärkning och hur detaljerad den i så fall ska vara. Dessutom finns det olika förslag på förändringar av bäst-före-märkningen, för att tydligare skilja mellan mat som av hälsoskäl inte ska ätas efter ett visst datum och mat som kan ätas men som kanske ser annorlunda ut eller smakar mindre efter en tid.

Bra tillfälle att tycka till

– Detta är ett bra tillfälle att få tycka till om hur vår mat ska märkas i framtiden vilket är något som kommer att påverka oss alla. Vi förstår att det kan vara svårt att sätta sig in i alla alternativ, men det går bra att tycka till om enbart en del av märkningen, och vi hoppas att många passar på att ge sina synpunkter, säger Veronica Öhrvik.

EU-kommissionen fortsätter att arbeta med frågorna under 2021 och kommer sedan med förslag till ändringar av reglerna under 2022.  

Sidan är på engelska. Där går att ladda ner en pdf av förslaget "Inception impact assessment - Ares(2020)7905364" (inledande konsekvensbedömning) och man behöver sedan skapa ett konto för att lämna feedback, som man kan göra på svenska. Sista datum för att lämna synpunkter är 3 februari 2021.

Ytterligare upplysningar för journalister: 
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40