Titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU

2022-01-28

Godkännandet för tillsatsen och färgämnet titandioxid (E 171) i mat tas nu bort av EU. Orsaken är att titandioxid inte längre anses säker att använda som tillsats i mat.

Titandioxid (E 171)  är ett vitt färgämne som varit godkänt som livsmedelstillsats. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, gjorde 2021 en ny bedömning där de konstaterade att titandioxid inte är säker att användas som tillsats i mat.

Som en följd av den nya bedömningen har EU beslutat att godkännandet för tillsatsen tas bort. Det  innebär att det därefter inte tillåtet att använda titandioxid vid tillverkning av livsmedel i EU.  Livsmedel som innehåller titandioxid får inte heller importeras till och säljas i EU.

- Maten ska vara säker att äta och det är bra att EU nu följer upp den nya bedömningen av titandioxid och drar in godkännandet, säger Sofia Ardell, chef för Avdelning EU-samordning och export vid Livsmedelsverket.

Företagen får fortsätta tillverka och släppa ut livsmedel på marknaden som innehåller titandioxid under en övergångsperiod på 6 månader, fram till 7 augusti 2022. Efter detta datum får de finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40
Anmäl dig här om du vill prenumerera på Livsmedelsverkets nyheter  Prenumerera på nyheter