Synpunkter välkomnas på förslag till nya nordiska näringsrekommendationer

2022-03-24

Nu välkomnas synpunkter från forskare och andra intressenter på den första delen av uppdaterade nordiska näringsrekommendationer. Först ut är vitaminet riboflavin. Under våren följer sedan ytterligare drygt femtio näringsämnen eller livsmedelsgrupper.

Arbetet med att revidera de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) är inne i en intensiv fas –  under våren går ett femtiotal kapitel om näringsämnen och livsmedelsgrupper ut på remiss. Näringsrekommendationerna är grunden för de nationella kostråden i Sverige och övriga nordiska länder.

Det första kapitlet som nu är ute på remiss är riboflavin (vitamin B2). Författarna till kapitlet föreslår att rekommendationen för riboflavin förblir oförändrad i NNR2022.

Över hundra forskare och experter i Norden har arbetat med underlagen till rekommendationerna som nu börjar gå ut remiss. Möjligheten att ge synpunkter är öppen i fyra veckor för varje kapitel. Den som vill få aviseringar när nya kapitel blir tillgängliga kan prenumerera på uppdateringar direkt från webbsidan för NNR2022.

Miljöaspekter vägs in mer än tidigare

I de nya näringsrekommendationerna, NNR2022, tas miljöaspekter med i högre grad än tidigare. Det arbetet pågår parallellt med att ta fram underlag om hälsoeffekter av näringsämnen och livsmedelsgrupper. I det här stadiet, vid den öppna remissen, är miljömässiga aspekter av livsmedelskonsumtion ännu inte integrerat i kapitlen. Det görs senare av arbetsgruppen för NNR2022.

Arbetet leds av en projektgrupp med medlemmar från de fem nordiska länderna, med Norge som ordförande, och finansieras av Nordiska ministerrådet.

I de nordiska näringsrekommendationerna beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt, och hur mycket av olika näringsämnen kroppen behöver. NNR har uppdaterats regelbundet sedan 1980, senaste gången var 2012.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40

Anmäl dig här om du vill prenumerera på Livsmedelsverkets nyheter: Prenumerera