Surströmming – så mycket kan du äta

2022-08-17

Den 18:e augusti är det surströmmingspremiär, ett efterlängtat datum för surströmmingsälskare. Men tyvärr innehåller surströmming ofta höga halter av miljögifter. För barn och unga som vill äta surströmming gäller det att inte äta för mycket strömming och annan fet Östersjöfisk resten av året. Samma sak gäller den som vill bli gravid i framtiden.

Det finns många hälsosamma fördelar med att äta fisk. Men den strömming som används vid tillverkningen av surströmming är framförallt fiskad i Bottenhavet och Bottenviken, där strömming och andra feta fiskar kan innehålla höga halter av miljögifter. Inom EU är det förbjudet att sälja fisk som innehåller halter av dioxiner och PCB över gränsvärdet. Men Sverige har ett undantag från lagstiftningen som innebär att fisken får säljas här under förutsättning att Livsmedelverket bevakar halterna och informerar allmänheten om riskerna med fisken.

Därför har Livsmedelsverket särskilda kostråd för dessa fiskar och informerar regelbundet om vilka grupper som är känsligast för miljögifterna och därför inte bör äta till exempel strömming för ofta. Barn, unga och den som vill bli gravid bör inte äta dessa fisksorter oftare än 2-3 gånger per år. Andra kan äta dem högst en gång i veckan.

− Den som gillar surströmming vill säkert passa på att äta den nu, men för barn och unga gäller det i så fall att inte äta för mycket strömming och andra fiskar med höga dioxinhalter under resten av året, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.

Lagras i kroppen

Dioxin och PCB är mycket hälsofarliga miljögifter som lagras i kroppen under hela livet och förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken. Foster och spädbarn är extra känsliga för dem eftersom de utvecklas.

− En vanlig missuppfattning är att kostråden om miljögifter i fisk bara gäller barn och gravida kvinnor, men de gäller i själva verket också ungdomar och den som kan tänkas föda barn i framtiden, eftersom gifterna lagras i kroppen under lång tid.

Kostråden

Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB.  Den som kan tänkas bli gravid i framtiden, barn, ungdomar, gravida och ammande bör därför inte äta dem oftare än högst 2-3 gånger/år. Övriga kan äta dessa fiskar högst en gång i veckan.

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden.
  • Strömming/sill (inklusive böckling) från Östersjön och Bottniska viken. Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller lägre halter av dessa miljögifter.
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern
  • Vildfångad röding från Vättern
  • Ål

Ytterligare information till journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40