Stopp för varunamn med ogrundade hälsopåståenden

2022-02-07

Kraft. Aktiv. Återhämtning. Det är exempel på ord som kan ingå i varumärken eller namn på matvaror, och som påstår att maten påverkar hälsan på något sätt. Nu är det stopp för den typen av namn om inte tillverkaren kan bevisa att påståendet stämmer.

Information om att mat har en positiv effekt på hälsan kallas för hälsopåståenden och det finns tydliga regler för dem. Samma regler gäller inom hela EU. Varumärken eller andra namn på matvaror som får konsumenten att tro att maten är nyttig måste från och med nu ha ett godkänt hälsopåstående. Annars måste företagen ändra namnen. Det handlar om att konsumenterna inte ska tro att maten är extra hälsosam om den inte är det.

Om en produkt kallas för något med exempelvis ”Aktiv” måste alltså tillverkaren tala om på vilket sätt maten gör dig aktiv och ha belägg för det. Ett påstående om den exakta effekten och vad i maten som ger den effekten måste finnas i informationen om livsmedlet.

Exempel på godkända hälsopåståenden är att:

  • Fluor bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering.
  • Rågfiber bidrar till normal tarmfunktion.
  • Sockerbetsfibrer bidrar till att öka avföringsvolymen.
  • Levande yoghurtkultur eller syrad mjölk förbättrar laktosnedbrytningen i produkten hos individer som har problem med att bryta ner laktos.

Undantag gäller inte längre

För nya produkter som släpps ut på marknaden har den här regeln redan varit i kraft. Men produkter som funnits före 2005 har varit undantagna. Nu har det undantaget upphört.

- Det är bra att reglerna blir enhetliga. Nu blir det lättare för den som handlar att göra medvetna val. Risken minskar att man som konsument blir vilseledd av produkternas namn, säger Ulrika Andersson, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Många regler kring märkning av mat

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst: 018–17 53 40