Skärpta gränsvärden för bly och kadmium i flera livsmedel

2021-09-03

Nu skärps gränsvärdena för bly och kadmium i  flera olika livsmedel. Det innebär att exempelvis barnmat, vissa grönsaker och spannmål inte kommer att få säljas om de innehåller bly eller kadmium över de nya gränsvärdena. Det har också kommit till gränsvärden där det inte funnits tidigare, för exempelvis kryddor och salt.

Livsmedelsverkets undersökningar visar att de flesta i Sverige inte får i sig för mycket bly eller kadmium via maten. Men en del av befolkningen kan totalt sett få i sig för mycket. Därför är det viktigt att minska mängden där det går, bland annat genom sänkta gränsvärden.

– Livsmedelsverket jobbar hårt  tillsammans med övriga EU för att få ner halterna av skadliga ämnen i mat.  De nya gränsvärdena bidrar till att vi får i oss mindre mängd av bly och kadmium via maten, säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket

Företagens ansvar

Det är företagen som producerar mat som också ansvarar för att deras produkter inte innehåller halter av bly och kadmium över gränsvärdena.  Den som köper mat ska alltså kunna lita på att maten är säker att äta.

– Företagen ansvarar för att maten är säker att äta. Men som konsument kan du minska mängden oönskade ämnen genom att äta varierat och det är faktiskt också ett bra sätt att få i sig det man behöver, säger Salomon Sand, risk– och nyttovärderare på Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets provtagningsprogram

Livsmedelsverket har ett provtagningsprogram för oönskade ämnen i mat. I provtagningsprogrammet övervakas blanda annat halterna av bly och kadmium i livsmedel. Sveriges och EU-ländernas livsmedelskontroll skapar en helhetsbild över hur mycket tungmetaller som finns i olika livsmedel. Analysresultaten används när gränsvärden tas fram och för riskvärderingar. De nya gränsvärdena för bly och kadmium börjar gälla  från den 29 respektive 30 augusti 2021.

Fakta om bly och kadmium

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst: 018-17 53 40