Sesamfrön med otillåtet ämne spåras inom EU

2020-10-09

EU-ländernas livsmedelsmyndigheter spårar sedan en tid tillbaka indiska sesamfrön som visat sig innehålla ämnet etylenoxid. Ämnet klassas som cancerogent och får inte finnas i livsmedel inom EU. Enligt de uppgifter Livsmedelsverket fått har sesamfröna inte sålts i Sverige som råvara, utan enbart som ingrediens i produkter. Dessa produkter har stoppats och finns inte längre kvar på den svenska marknaden.

Justering 23 november; sedan pressmeddelandet skrevs 9 oktober har det kommit flera produkter till Sverige som innehåller etylenoxid. De företag som sålt dessa produkter ansvarar för att återkalla dem och för att informera  om återkallandet.

EU-ländernas kontrollmyndigheter spårar sedan en tid tillbaka de sesamfrön som visat sig innehålla etylenoxid. Livsmedelsverket följer noga utvecklingen men i dagsläget bedöms inte dessa produkter finnas på den svenska marknaden.

-  Vi samarbetar inom EU och följer noga utvecklingen för att se till att mer av de här produkterna inte når Sverige säger Joakim Meuller Bäckman, statsinspektör på Livsmedelsverket

Via det EU-gemensamma varningssystemet RASFF har Livsmedelsverket kännedom om vilka svenska företag dessa produkter har sålts till och att de redan har stoppats från försäljning.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40