Samrådsgrupper underlättar dialog för bättre lagar och regler

2021-08-26

För att bättre kunna driva svenska intressen i lagstiftningsprocessen inom EU har Livsmedelsverket startat fem samrådsgrupper. I grupperna ingår representanter för bland annat företag, konsumenter och myndigheter.

Svensk livsmedelstillverkning och livsmedelskontroll lyder huvudsakligen under EU-lagstiftning och som medlemsland är Sverige med och påverkar lagstiftningen. För att fånga upp synpunkter och frågor genom hela regelutvecklingsprocessen i EU har Livsmedelsverket startat fem grupper med representanter för bland annat företag, konsumenter, myndigheter och civilsamhälle.

Genom dessa grupper kan Livsmedelsverket få kunskap som ökar möjligheterna att ta hänsyn till olika aktörers behov när Sverige ska driva frågor inom EU. Målet är effektiva regler som är tydliga och lätta för företag att följa, vilket i sin tur gynnar konsumenterna, ger säkra livsmedel och bidrar till hållbar konsumtion och produktion.

- Vi ser fram emot att utveckla det arbete vi påbörjat ytterligare, och visionen är att ha en ännu närmare och mer effektiv dialog med både branschen och andra intressenter, säger Sofia Ardell, avdelningschef med ansvar för EU-frågor på Livsmedelsverket. Det är lärorikt och värdefullt för alla. Vi har fått ett stort gensvar i de två första grupperna och det är roligt att de som medverkat haft ett sådant stort engagemang!