Nyheter

Salmonellautbrott pågår i Sverige

2015-07-07

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket arbetar sedan ett halvår tillbaka tillsammans med smittskyddenheter och kommuner intensivt med att spåra källan till ett salmonellautbrott i Sverige. Hittills har utbrottet orsakat 140 fall varav 80 är kopplade till en restaurang på Öland.

Utbrottet som pågått sedan december 2014 är spritt över stora delar av landet. Samtliga har drabbats av Salmonella Enteritidis och sannolikt smittats inom Sverige.

För att hitta smittkällan provtar myndigheterna ett stort antal livsmedel. Det troliga är att smittkällan är gemensam.

- Att spåra smittor är svårt och i dagsläget kan vi inte med säkerhet säga vad som ligger bakom utbrottet. När vi vet mer återkommer vi med information, säger Jonas Toljander, mikrobiolog och riskvärderare vid Livsmedelsverket.

Ytterligare upplysningar:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40