Salmonellafall kopplas till Kinderprodukter

2022-04-05

Omkring 125 fall av salmonella har konstaterats i Europa med koppling till Kinderprodukter, såsom Kinderägg. Tillverkaren utreder just nu om smittade produkter kan ha sålts till flera länder, däribland Sverige.

De som fått salmonella efter att ha ätit Kinderprodukter har framför allt funnits i Storbritannien och Irland, men också i Belgien, Frankrike och Tyskland. Även Sverige har haft fyra fall av salmonella som kunnat kopplas till Kinderprodukter.

Kinder tillverkas av företaget Fererro och det finns fabriker på flera olika ställen i Europa. De smittade produkterna har alla kommit från samma fabrik i Belgien. Den gångna helgen gjorde företaget ett återkallande av sina produkter i Storbritannien och Irland. I dag har ett återkallande av fyra Kinderprodukter gjorts i Frankrike. Företaget håller på att spåra om smittade produkter kan ha sålts till fler länder och i så fall hur mycket.

- Livsmedelsverket följer frågan nära. Vi vet ännu inte om och i vilken omfattning det skulle kunna finnas produkter från den belgiska fabriken på den svenska marknaden. Vi räknar med att få veta mer inom kort, säger Mats Lindblad, smittskyddsamordnare på Livsmedelsverket.

Sverige har hittills haft fyra konstaterade fall av salmonella kopplade till Kinderprodukter. Den som upplever symtom på salmonella bör vända sig till vården. Symtom på salmonella kan vara diarréer, magkramper, feber och ibland kräkningar. Detta varar oftast några dygn, men kan ibland bli mer långvarigt.

Livsmedelsverket går ut med mer information så snart vi vet mer.
Texten är uppdaterad med information om symtom på salmonella. 

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40