Provtagningar visar på lite läkemedelsrester i kött

2020-06-01

Varje år undersöker EU:s medlemsländer hur mycket läkemedelsrester som finns i kött och andra animaliska livsmedel på den europeiska marknaden. År 2018 överskred endast 0,3 procent av proverna de uppsatta gränsvärdena, visar en ny rapport.

Under 2018 analyserades sammanlagt 657 818 animaliska livsmedelsprover av 28 länder inom EU. Resultatet visar att det är ovanligt att kött och andra animaliska livsmedel – som till exempel mjölk, ägg och fågel – innehåller rester av läkemedel över gränsvärdena. Bara 0,3 procent av proverna låg över gränsen. Överskridandena har legat på en jämn, låg nivå det senaste årtiondet och varierar bara marginellt från år till år. Och gränsvärdena är stränga.

– Gränsvärdena är i många fall satta så lågt som det bara går att analysera, och analysmetoderna är känsliga. Så de är strängt satta, både för att skydda folkhälsan, men också för att förhindra fusk, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

De animaliska livsmedel som når svenska konsumenter är alltså säkra.

– Många oroar sig för hormoner och läkemedelsrester i kött, därför är det bra att den här informationen kommer ut. Men samtidigt är det viktigt att minska användningen av antibiotika för att bekämpa hotet med antibiotikaresistens. Här är det förebyggande arbetet för en förbättrad djurhälsa centralt. Och konsumenter kan bidra till att bromsa spridningen av antibiotikaresistens genom att köpa mat från producenter som arbetar för just god djurhälsa, säger Emma Halldin Ankarberg.

Resultatet av EU-ländernas årliga provtagningar sammanställs av EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, på uppdrag av EU-kommissionen.