Positiv utveckling för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord

2017-06-26

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige säkra livsmedel, friska djur och sunda växter men det finns utvecklingspotential. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickas till EU-kommissionen från den svenska livsmedelskontrollen.

I rapporten konstateras att man utför kontroll, upptäcker väsentliga avvikelser, vidtar åtgärder och följer upp avvikelser inom kontrollen i hela livsmedelskedjan. Utvecklingen går fortsatt i positiv riktning och man ser även att informations- och utbildningsinsatser för företagen ger resultat och bidrar till att det blir lättare för företagen att göra rätt från början.

Rapporten visar att de flesta myndigheter uppfyller kraven på kontroll, samtidigt som det finns ett fåtal lokala myndigheter som behöver utföra kontroll i större omfattning.

Flera myndigheter samverkar

Rapporten är framtagen av de myndigheter som samverkar i kontrollen i livsmedelskedjan: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Generalläkaren, länsstyrelserna och de lokala kontrollmyndigheterna i samarbete. Tullverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Swedac och Sveriges Kommuner och Landsting har bidragit med material från sina verksamheter. Livsmedelsverket har samordnat arbetet och är kontaktpunkt för rapporten.

Mer information för journalister

Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets pressjour, 018 – 17 53 40.
e-post: press@slv.se

Jordbruksverket
Sofia Petersson, Enheten för stöd och samordning.
e-post: sofia.petersson@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 64 47

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Elina Lahti, epidemiolog.
e-post: elina.lahti@sva.se
Tel 018-67 41 49

Generalläkaren, Försvarsmakten.
Lena Bäck, stabsveterinär.
e-post: lena.back@mil.se
Tel: 08-562 816 73