Ovanligt att gränsvärdena för bekämpningsmedel överskrids

2022-06-02

Inga bekämpningsmedelsrester alls i de flesta svenska livsmedel och låga halter generellt. Det visar Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i mat.

Varje år kontrollerar Livsmedelsverket genom stickprover hur mycket rester av bekämpningsmedel som finns i livsmedel. Resultaten av kontrollerna kommer med en viss eftersläpning, bland annat eftersom de först ska rapporteras in till EU.

Nu är resultaten från 2020 års kontroller klara och de visar att trenden från tidigare år håller i sig - väldigt få prover innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdet. Inga av de svenskproducerade livsmedlen låg över gränsvärdet och i de flesta svenska proverna hittades inga rester alls.

Halterna av bekämpningsmedelsrester får inte överskrida gränsvärden. Gränsvärdena gäller i hela EU och om ett livsmedel innehåller för höga halter av något ämne stoppas hela partiet från att säljas till konsumenter.

Låga halter

Generellt var det låga halter av bekämpningsmedel som hittades i stickproverna under 2020. Totalt gjordes 1602 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I mer än hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. I totalt 54 prov (3.4 %) hittades halter över gränsvärdet. De flesta av de överskridna gränsvärdena hittades i produkter från icke-EU-länder.

- Det är mycket glädjande att det inte fanns några bekämpningsmedelsrester alls i mer än hälften av proverna, säger Maria Florin, chef för Avdelning säkra livsmedel på Livsmedelsverket.

Bra resultat för svenska livsmedel

Det hittades inga överskridanden alls i livsmedel med svenskt ursprung. Bland annat undersöktes konventionellt odlad potatis, vete och grönsaker. I en majoritet av proverna, mellan 70 och 88 procent, hittades inga rester alls av bekämpningsmedel.

- Med de fina mätmetoder som vi har tillgång till kan vi upptäcka väldigt låga nivåer av olika bekämpningsmedel så resultaten kan betraktas som mycket säkra, säger Kristina Granelli, chef för Kemiavdelningen på Livsmedelsverket

Resultat per kategori

  • Frukt och bär (färska och frysta) 2,6 % överskridanden.
  • Grönsaker (färska och frysta) 2,7 % överskridanden.
  • Barnmat 0 överskridanden.
  • Spannmål och spannmålsprodukter (inklusive ris) 10,7 % överskridanden.
  • Animaliska produkter (kycklingfett och lever från nötkreatur 0 överskridanden)
  • Övriga processade produkter (exempelvis matoljor och torkad frukt) 7,0 % överskridanden.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40