Ökat samarbete för export av svensk mat

2018-06-05

Livsmedelsverkets arbete för att underlätta export för svenska företag fortsätter. Nyligen genomfördes det första seminariet med personal från svenska ambassader och Business Sweden i Sydostasien som ett steg i ambitionen att underlätta svensk livsmedelsexport.

Satsningen görs för att det finns ett tydligt behov av ett ökat samarbete mellan de aktörer som arbetar med att öppna nya marknader för svenska företag.

– Ambassaderna är otroligt viktiga i arbetet med att öppna nya marknader, och för att fortsätta hålla marknader öppna. De finns på plats och är vår länk till myndigheterna utomlands. De har god marknadskunskap och aktuell information som bidrar till att myndigheternas insatser kan matcha företagens behov, säger Ellen Anker-Kofoed, projektledare för samverkansuppdraget på Livsmedelsverket.

Seminarierna arrangerades tillsammans med Kommerskollegium, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Business Sweden och hölls inom ramen för Livsmedelsverkets uppdrag att utveckla myndigheternas samarbete för svensk livsmedelsexport. Uppdraget är kopplat till regeringens nationella livsmedelsstrategi. För att spara tid och resor har mötena genomförts som webbinarium, det vill säga seminarier och diskussioner via videolänk.

Webbinarium med flera ambassader i asien. Foto: Livsmedelsverket

– Jag hoppas på ett tätare samarbete där vi kan dela erfarenheter, insikter, bra idéer och framgångar och bli bättre tillsammans. Att ambassaderna inkluderas i samarbetet för svensk livsmedelsexport är självklart, säger Ellen Anker-Kofoed.

Tillsammans lyftes frågor om handelsregler, om möjligheter och svårigheter i företagens process från intresse till faktisk export och om hur ambassader och myndigheter kan samarbeta med marknadstillträdesfrågor. Tjugo personer från Filippinerna, Kina, Malaysia, Singapore, Thailand och Japan deltog.

Ytterligare information till journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40