Ökad risk för magsjuka när dricksvattenledningar går sönder

2017-07-03

Det är känt sedan länge att störningar i dricksvattenproduktionen kan leda till stora utbrott av magsjuka. Cryptosporidie-utbrotten i Östersund och Skellefteå är några exempel. Men även mindre störningar, som när vattenledningar går sönder, kan leda till att människor blir sjuka. Det framgår av Livsmedelsverkets kartläggning.

I Sverige sker årligen över 7 000 rörbrott på dricksvattenledningsnätet, det vill säga att ledningarna går sönder och måste lagas. Det betyder att det sker närmare tjugo vattenledningsbrott per dag i olika kommuner i Sverige.

Under 2014-2015 genomförde Livsmedelsverket en studie i fem av landets kommuner för att ta reda på om rörbrott medför ökad risk för magsjuka. Över 3 200 hushåll intervjuades vid 69 olika händelser med rörbrott.

Rörbrotten står för en liten andel av magsjukorna

Resultatet visar att risken för magsjuka ökade i områden där vattenledningar gått sönder. Drygt 3 000 personer antas bli magsjuka på grund av trasiga vattenledningar varje år, vilket är en förhållandevis liten andel av alla som smittas via mat eller vatten i Sverige.

– Utöver personligt lidande, så medför varje fall av magsjuka ekonomiska konsekvenser för samhället, exempelvis i form förlorad arbetstid eller vård av barn. Varje smittad person kan också smitta andra. Därför är det viktigt att ta reda på hur man kan minska smittspridning via dricksvatten, säger projektledaren Jonas Toljander.

Studien pekar också på att om avloppsledningar ligger nergrävda i samma nivå som vattenledningarna så ökar risken för att smittämnen hamnar i dricksvattnet. Att avlopps- och dricksvattenledningarna ligger på samma höjd är dock ovanligt i Sverige. Efter reparationer är det vanligt att ledningarna spolas för att smittämnena ska försvinna. Studien pekar på att dessa spolningar ofta inte är tillräckliga för att helt ta bort smittrisken. Det behövs dock fler studier för att ta reda på hur brott på dricksvattenledningar åtgärdas på bästa sätt, så att så få som möjligt blir sjuka.

Ytterligare upplysning för journalister

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40