Nytt råd till allergiker – brister i allergimärkningen

2017-06-20

Personer med svår mjölkallergi bör diskutera med en läkare eller dietist om de ska avstå från att äta choklad och chokladprodukter. Det nya rådet ger Livsmedelverket efter att en nordisk undersökning visat på stora brister i livsmedelsmärkningen.

I undersökningen som genomfördes av livsmedelsmyndigheter i Norge, Danmark, Sverige och Finland kontrollerades märkningen av allergener i totalt 351 produkter. Allergenerna mjölk, hasselnöt, jordnöt, ägg och gluten analyserades i produkter som inte angav dessa som ingredienser. Mjölkprotein hittades i tolv procent av alla undersökta produkter utan mjölk i ingrediensförteckningen och utan "kan innehålla spår av mjölk"-märkning. Detta var särskilt vanligt i choklad- och chokladprodukter.

 Den nordiska undersökningen var begränsad, men visar ändå på problem med odeklarerad mjölk i choklad. Så länge det är så många märkningsfel måste vi informera allergiker om riskerna och ge råd om vad de kan göra för att inte drabbas. En allergisk reaktion kan för en person med svår mjölkallergi i värsta fall vara livshotande, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket.

Resultaten från undersökningen visade också att choklad- och bageriprodukter med varningsmärkningen "kan innehålla spår av mjölk, hasselnöt eller jordnöt" i vissa fall innehöll så höga halter av dessa allergener att de kan vara en risk för många allergiker. Märkningen "kan innehålla spår av" saknar idag gränsvärden och därför kan halterna av allergener variera mycket, samma produkt kan innehålla olika halter vid olika tillfällen.

Allergiker kan därför behöva undvika livsmedel som är märkta med "kan innehålla spår av" det allergen de är allergiska mot. Mjölk-, hasselnöts- och jordnötsallergiker bör vara extra uppmärksamma på choklad- och bageriprodukter.

Det är företagen som har ansvaret för att livsmedelsmärkningen är korrekt. Livsmedelsverket planerar nu för en rad åtgärder inom företagsrådgivningen och livsmedelkontrollen för en bättre och säkrare märkning. Livsmedelsverket kommer även att på EU- nivå fortsätta arbeta för att det tas fram gränsvärden för "kan innehålla spår av" -märkningen.

Ytterligare upplysning för journalister

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40