Nyckelhålet moderniseras – lyfts fram som en hjälp i vardagen

2020-09-08

Att förbättra sina matvanor behöver inte vara så svårt som det kan kännas. Det går att äta hälsosammare utan att ställa om hela livet. Det vill Livsmedelsverket lyfta fram genom sitt nya sätt att prata om Nyckelhålet – Byt inte liv.

I dagarna drar Livsmedelsverket igång en kommunikationssatsning för att modernisera märkningen Nyckelhålet. Satsningen, som genomförs i sociala medier, vänder sig inledningsvis främst till unga vuxna. Senare riktas kommunikationen också till småbarnsfamiljer.

– Det är roligt att vi nu kan göra konkreta insatser för att stärka Nyckelhålet. Märkningen har funnits i över 30 år och utvecklas hela tiden, men bilden av Nyckelhålet har inte riktigt hängt med. Målet är såklart att det ska leda till att fler konsumenter använder Nyckelhålet som en guide till de hälsosamma alternativen i butikshyllan, säger Livsmedelsverkets kommunikationschef Christina Lindahl.

Dialog med industrin och dagligvaruhandeln

Byt inte liv har tagits fram i dialog med branschorganisationerna inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Tanken är att företagen så småningom också ska kunna använda Byt inte liv i sin kommunikation och marknadsföring kring Nyckelhålet.

– Vår förhoppning är att ett synligare och tydligare Nyckelhål ska göra att fler företag väljer att märka sina produkter med Nyckelhålet. Och därmed gör det enklare för konsumenter att göra hälsosamma val, säger Christina Lindahl.

En gemensam nordisk satsning

Nyckelhålet finns även i Norge, Danmark och på Island och därför har arbetet med att modernisera Nyckelhålet gjorts tillsammans med de nordiska systermyndigheterna.

Den svenska satsningen finansieras av ett regeringsuppdrag, där Livsmedelsverket fått ett särskilt uppdrag att utveckla Nyckelhålsmärkningen.

Vad är Nyckelhålet?

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets märkning för hälsosammare mat. Det står för mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett. Märkningen bygger på den samlade forskningen om vad vi behöver äta för att må bra och kunskap om matvanorna i Norden.

Det är gratis för företag att märka sina produkter med Nyckelhålet. Företagen ansvarar själva för att de produkter som märks uppfyller kriterierna för Nyckelhålet. Att reglerna följs kontrolleras inom ramen för den ordinarie livsmedelskontrollen.

Nyckelhålet har funnits i Sverige sedan 1989. Sedan 2009 finns Nyckelhålet också i Norge och Danmark och sedan 2013 på Island. Länderna tar gemensamt fram kriterier för vilka produkter som ska få märkas med Nyckelhålet.

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40


Två exempel från kommunikationssatsningen i sociala medier

Annons Nyckelhålet med texten Byt inte liv. Byt till Nyckelhålet. Kille står i en stökig källare med en flyttkartong.