Nya regler begränsar användningen av bisfenol A inom EU

2018-02-15

EU-kommissionen skärper nu reglerna kring hur Bisfenol A får användas i material som kommer i kontakt med livsmedel. Framför allt skärps reglerna kring beläggningar i förpackningar som är särskilt avsedda för mat för barn upp till tre år. Liknande regler gäller redan i Sverige sedan 2012.

EU-kommissionen publicerade 12 februari en förordning som innebär nya skarpare regler om Bisfenol A i material som kommer kontakt med livsmedel.

Kommissionen sänker gränsen för hur mycket Bisfenol A som får gå över, migrera, från materialet till mat. Kommissionen utökar också reglerna så att gränsvärdet även gäller beläggningar som används på insidan av burkar och andra förpackningar för mat och dryck.

Från 2012 har det varit förbjudet att använda Bisfenol A i nappflaskor av polykarbonat. Nu utvidgar kommissionen förbudet till att även gälla pipmuggar och andra dryckeskärl för barn. Det blir heller inte tillåtet att använda beläggningar som släpper ifrån sig Bisfenol A till mat som är avsedda för barn upp till tre år. I Sverige gäller redan liknande skarpare regler sedan 2012.

Var finns Bisfenol A?

Bisfenol A finns framförallt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor, tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper. Bisfenol A finns också i olika typer av matbehållare, till exempel konservburkar, enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, genomskinliga pipmuggar och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sport.

De nya reglerna börjar tillämpas från 6 september 2018.