Nyheter

Nya krav på ursprungsmärkning av kött

2015-03-27

Från 1 april 2015 måste kött från gris, får, get och fågel märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Däremot måste det inte stå i vilket land djuret föddes.

På kött från gris, får, get och fågel måste det framgå var djuret är uppfött och slaktat. Men det finns inget krav att ange i vilket land djuret föddes.  På nötkött däremot måste det stå i vilket land djuret föddes. Reglerna för ursprungsmärkning av nötkött skiljer sig alltså från reglerna för gris, får, get och fågel.

       - Det är bra att det krävs ursprungsmärkning på fler köttslag än nötkött. Vilket land köttet kommer från är viktig information för väldigt många konsumenter säger Anna Wedholm Pallas, rådgivare på Livsmedelsverket

Om köttet märkts med ”ursprung Sverige” eller ”svenskt kött” innebär det, precis som för nötkött, att djuret måste ha levt hela sitt liv och slaktats i Sverige. Märkning med en svensk flagga betyder samma sak.

Reglerna gäller för färskt, kylt eller fryst kött men inte för bearbetade produkter som exempelvis korv eller rökt kött.

Vilket land som ska anges som uppfödningsland beror på djurets ålder vid slakt, vikt och längden på uppfödningsperioden. 

De nya reglerna om ursprungsmärkning på kött ingår i det stora paket av regler för märkning och information till konsumenter som införs i hela EU under 2011-2016