Nya branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning

2017-10-24

Den som tillverkar charkvaror hantverksmässigt kan göra det på ett säkert sätt och känna till vilka regler som gäller med hjälp av nya nationella branschriktlinjer.

Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, har tagit fram nationella branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.

De som tillverkar charkvaror hantverksmässigt får hjälp och stöd när det gäller god hygien och vilka lagkrav som gäller. Varorna kan vara korvar, hela bitar, pastejer, syltor och färsbiffar, och riktlinjerna tar bland annat upp:

  • Så gör man en HACCP – vilka faror kan uppstå?
  • Hygien, transport och försäljning.
  • Tips om grundrutiner och dokumentation.
  • Flödesscheman och arbetsblad för olika produkter.

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Riktlinjerna ger råd till företag och andra om hur de kan leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonalen. Även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan ha nytta av riktlinjerna.

Ytterligare information:
Livsmedelsverkets presstjänst 018 – 17 53 40