Nyheter

Ny riskvärdering från Efsa om oönskade ämnen i oljor

2016-05-16

Det kan bildas oönskade ämnen när vissa vegetabiliska oljor hettas upp till höga temperaturer vid tillverkningen. EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet Efsa menar att mängden vi får i oss av ämnena behöver minska. Livsmedelsverket ska nu undersöka halterna i livsmedel på den svenska marknaden.

Det är känt sedan länge att det kan bildas olika oönskade ämnen vid upphettning av vissa livsmedel. Efsa har nu värderat riskerna med substanserna glycidylestrar (GE), 3-monokloropropanediol (3-MCPD) och 2-monokloropropanediol (2-MCPD) som kan bildas till exempel när vegetabiliska oljor når höga temperaturer i samband med så kallad raffinering.

De högsta halterna av alla tre ämnena hittas i palmolja och produkter som tillverkas av palmolja. Men även andra vegetabiliska fetter kan innehålla ämnena. Efsas värdering visar att vuxna och barn framför allt får i sig dessa ämnen från margariner, kakor och bakverk. För spädbarn är modersmjölksersättning den största källan.

Efsa har bedömt ny information om dessa ämnen och beslutat att nivåerna för vad som anses acceptabelt att få i sig varje dag under en livstid genom mat nu sänks för ett av ämnena. Nivåerna sätts med mycket stor säkerhetsmarginal till de halter som i studier visat sig innebära en hälsorisk.

Riskvärderingen har baserats på försök på råttor och möss. I studierna har djuren fått höga halter av ämnena, vilket visade på en förhöjd risk för cancer och njurskador.

Analyser av svenska livsmedel

Innehåll i mat och matvanor kan skilja sig mellan länderna. Livsmedelsverket och kommunerna samlar nu in uppgifter från svenska livsmedelsföretag om deras produkter innehåller dessa ämnen.

­- Det är viktigt att konsumenterna kan lita på att maten är säker. Nu ska vi ta reda på vad produkterna på den svenska marknaden innehåller för att kunna vidta rätt åtgärder säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket ska även analysera livsmedel för att ta reda på hur mycket den svenska befolkningen får i sig. Till exempel kan barnmat, oljor och matfett ingå i undersökningen.

Industrin kan påverka halterna


Ytterligare information för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40